Co trápí les?

Sucho

Stromy zadržují v půdě vodu, zalesněná krajina přitahuje srážky, ochlazuje prostředí a přispívá k čistšímu ovzduší. Naopak odlesněná plocha produkuje teplo a tam, kde les chybí ustávají srážky.

Kůrovec

Suchem oslabeným stromům klesá jejich obranyschopnost a na rozdíl od živého stromu nejsou schopni se bránit škůdcům a zalít je pryskyřicí.

To je ideální příležitost pro všechny škůdce. U nás nejznámější je lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Živí se lýkem stromů a stejně tak i jeho larvy. Je to drobný brouk, který napadá oslabené smrky. Při přemnožení napadá i stromy zdravé nebo jiné druhy jehličnanů.

Propad cen dřeva

Lesy jsou v posledních letech těžce zkoušeny suchem a kůrovcem a majitelé lesů jsou kvůli kalamitě nuceni těžit více dřeva. Dle Zelené zprávy 2018 Ministerstva zemědělství se vytěžilo 25,6 mil. m³ dřeva, což je podruhé, co těžba dřeva v ČR převýšila jeho přírůst (18 mil. m³).

Aby majitelé lesů své lesy zachránili, musí sázet více stromků. Náklady se jim zvyšují a vytěžené dřeva nemají dostatek peněž na jeho obnovu. Proto jsme se rozhodli jim a rychlejší obnově lesů pomoci. Vy můžete s námi.