Jak se můžu zapojit?

lesník

Lesníci zapojení do sbírky Darujme stromečky lesu, jsou drobní majitelé nebo správci lesa v ČR, kteří kvůli suchu, škůdcům a propadu cen dřeva, nemají dostatek financí na rychlou obnovu lesa.

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ DO SBÍRKY:

  1. StaŇte se nositeli značky dřevo je cesta

Lesníci, kteří se chtějí do sbírky zapojit, se musí nejprve stát nositeli značky Dřevo je cesta. Tím prokážou, že jsou si vědomi významu lesnictví pro českou společnost a v lese hospodaří trvale udržitelným způsobem. Je pro nás důležité, aby česká společnost chápala pozitivní dopady využívání dřeva na životní prostředí, proto společně se zapojenými lesníky šíříme informace o tom, že využíváním dřeva, naší domácí obnovitelné suroviny, chráníme neobnovitelné zdroje pro další generace.

2. VE SBÍRCE MAXimálně DVĚ ZÚČTOVACÍ OBDOBÍ

Abychom umožnili pomoc, co největšímu počtu potřebných lesů, umožňujeme setrvání vybraných lesů ve sbírce po dobu dvou ročních zúčtovacích období.

3. omezený počet lesníků na období

Aby darovaná finanční podpora byla pro lesníky významná, v jednom období zapojujeme maximálně 5 vlastníků či správců lesa z ČR. Sbírky se lesníci mohou účastnit opakovaně.

V případě, že se chcete do sbírky zapojit nebo znáte někoho, kdo potřebuje pomoc s obnovou lesa, prosím, kontaktujte Annu Joskovou.