POdporovatelé

sbírku podpořily tyto společnosti:

350 000 Kč

300 000 Kč

75 000 Kč

70 000 Kč

30 000 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

18 225 Kč

6 000 Kč

2 500 Kč