POdporovatelé

sbírku podpořily tyto společnosti:

350 000 Kč

300 000 Kč

32 500 Kč

25 000 Kč

25 000 Kč

3 950 Kč

2 500